Μπαλκόνια

Μπαλκόνια με κολωνάκια διαφόρων ρυθμών, με βάση και κουπαστή από πέτρα.