Καθρέπτες

Καθρέπτες κατασκευασμένοι από πέτρα, με διάκοσμο κλασικό, ρουστίκ ή σύγχρονες φόρμες.