Γλυπτά

Δημιουργία έργων όπως αναπαραστάσεις απ'τη φύση (π.χ. αμπέλι, ελιά, κορμός, λουλούδια), αντίγραφα της Αρχαιοελληνικής εποχής (π.χ. Αφροδίτη, Μέδουσα, Κουκουβάγια, Λέοντας), οικόσημα, επιγραφές, σύμβολα, καθώς και αφαιρετικά γλυπτά διαφόρων ειδών.

Κλασικά γλυπτά

Αφαιρετικά γλυπτά